Polityka prywatności

Poniża treść stanowi nieodłączną część Regulaminu Sklepu Ziemann Home Decor:

 

X. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Ziemann Home Decor Krzysztof Ziemann, 83-330 Glincz, ul. Świerkowa 2, NIP:958-077-34-03, adres poczty elektronicznej sklep@ziemannhd.com, tel: +48 789 285 508
2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu przyjęcia oraz realizacji zamówienia, w celu umożliwienia wykonania obowiązków podatkowych oraz księgowych, w celu windykacji oraz dochodzenia roszczeń, w celu realizacji uprawnień Kupującego wynikających z umowy, w tym w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia reklamacji, w celu obsługi zapytań niezwiązanych bezpośrednio z zawarciem umowy, w celu umożliwienia kontaktu z klientem, w celu umożliwienia realizacji płatności,
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klienta stanowią:
a) zgoda; lub
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; lub
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Odbiorcą danych osobowych Kupujących będą w szczególności podmioty umożliwiające realizację płatności za produkty
5. Dane osobowe Kliena przetwarzane będą przez okres przewidziany przepisami prawa dla przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania przepisów podatkowych lub przez okres przedawnienia przestępstw związanych z czynnościami podejmowanymi ze Sprzedawcą;
6. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
8. W wypadku przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie jego zgody, ma on prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie zbieranych przez Administratora danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, jednak brak taki spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
10. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl